ภาพตรึงใจ ผู้เรียนพระอินทร์ฯ ด้วยกันเข็นรถยนต์พระที่นั่ง ส่งเสด็จฯ ‘พระเจ้าแผ่นดิน ราชินี’ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *