ประกาศ!! วันพรุ่ง (20ไม่.ย.) รวมทั้ง 21 ไม่.ย. จ.กรุงเทพฯประปาไหลอ่อนและไม่ไหลหลายจุด 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *