ด่วน! ความเห็นศาล รัฐธรรมนูญ รับคำร้อง ‘พิธา-ก้าวหน้า’ เสนอแก้ 112 ทำลายการปกครอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *