คณะรัฐมนตรีเคาะวันหยุดราชการพิเศษ 16-18 พฤศจิกายน 3 จังหวัด รับสัมมนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิค

คณะรัฐมนตรีเคาะวันหยุดราชการพิเศษ 16-18 เดือนพฤศจิกายน 3 จังหวัด รับสัมมนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิค
ช่วงวันที่ 5 เดือนตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล ผู้รายงานข่าวแถลงการณ์ว่า ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี (คณะรัฐมนตรี) ลงความเห็นเห็นด้วยการกำหนดให้วันที่ 16-18 พ.ย. 24565 เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดจังหวัดนนทบุรี รวมทั้งจังหวัดจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นตอนๆการสัมมนาหัวหน้าเขตเศรษฐกิจธุระความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิค ครั้งที่ 29 และก็การสัมมนาที่เกี่ยวเนื่อง ดังที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ
ผู้รายงานข่าวแถลงการณ์ว่า เหลืออีกเพียงแค่ 1 เดือนกำลังจะถึงการประชุมสุดยอดหัวหน้าทวีปเอเชีย-แปซิฟิค หรือ APEC 2022 ที่เมืองไทย โดยการสัมมนารอบนี้คาดว่า จะมีประเทศสมาชิก 21 เขตเศรษฐกิจร่วม ซึ่งเมืองไทยในฐานะเจ้าของงานได้ระบุวันที่ 14-19 พฤศจิกายน เป็น APEC Economic Leaders’ Week (AELW) หรือ อาทิตย์ APEC พร้อมนั้นในส่วนของภาคเอกชนได้จัดให้มีการสัมมนาคู่ขนาน APEC CEO Summit 2022 โดยตั้งความหวังไว้ว่า จะเป็นการแก้ไขปัญหาด้านการค้าและก็การลงทุน ในตลาดกิจการค้าที่มีขนาดใหญ่ 1 ใน 3 ของโลก จากปริมาณราษฎรรวมแทบ 3,000 ล้านคน GDP รวม 53 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 1,700 ล้านล้านบาท

อ่าน
ผู้ประกาศบัวแก้วจนกระทั่ง ประธานาธิบดีประเทศฝรั่งเศส ตอบรับคำชักชวน พล.อำเภอประยุทธ์ เป็นแขกไทยร่วมเวทีหัวหน้าความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิค
บัวแก้วพาทัวร์ศูนย์สิริกิติ์ จนถึงไทยพร้อมจัดสัมมนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิคแทบ 100%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *